20 år i Østafrikas skove

Dansk Naturhistorisk Forening inviterer d. 13. september 2011 til et perspektiverende foredrag om biodiversitet og naturbevarelse i  de Østafrikanske kystskove – et område med usædvanligt mange endemiske arter, og hvor bl.a. en helt ny abe-art blev beskrevet for ikke så mange år siden.
Det er Professor Neil Burgess, der vil gennemgå de sidste 20 års arbejde i området, og bl.a. vise hvordan vigtige skove allerede er gået tabt, enten til tømmer eller til kul-fremstilling.
Burgess vil også give sit bud på hvad fremtiden holder for disse skovområder.
Det internationale skovår - International Year of Forests 2011