Biodiversitet 101

Jordens mangfoldighed mindskes med alarmerende hast, op til 1000 gange hurtigere end den naturlige rate (1).

Gennem grundige undersøgelser af den fossiler og økosystem ødelæggelse, anslår nogle videnskabsfolk, at hele 137 arter forsvinder hver dag. Det bliver hele 50.000 på årsbasis (1,2).

Tropisk regnskov huser mindst halvdelen af jordens landlevende arter. Troperegnskovens utrolige diversitet skyldes, at hver art har specialiseret til at udnytte forskellige nicher i deres miljø. Når mennesket forstyrrer dette miljø, er der mange arter der ikke overlever. Fordi arterne er afhængige af hinanden i et kompliceret netværk af relationer. Hvis man ændrer bare en af trådene i dette netværk, berører det hele økosystemet. Når mennesker ødelægger, eller markant ændrer, regnskoven, vil nogle arter uddø, og når de uddør, vil andre arter uddø med dem. Denne nedbrydning af regnskovens økosystem medfører sandsynligvis at op til 10% af verdens arter vil forsvinde inden for de
næste 25 år (1).

Udryddelsens pris
Hvis arters forsvinden er en naturlig del af evolutionen, hvorfor skulle vi så bekymre os om at flere og flere arter forsvinder? Ud over de fundamentale værdier ved at have noget så smukt og unikt som regnskoven, er vi mennesker afhængige af millioner arter for vores egen overlevelse. Vi er også en del af den fine balance.

Også den genetiske diversitet i regnskoven er af værdi. Regnskovens genpuljer kan bidrage også til vore egne afgrøder. Vilde typer kan krydses ind i deres forædlede slægtninge for at opnå bedre beskyttelse imod sygdomme og insektangreb. Som det er nu er hele den vestlige verdens landbrug baseret på ganske af få arter, og har derfor kun en lille genetisk diversitet. Det betyder at afgrøderne er meget sårbare overfor f.eks. sygdomme og svamp.

Mange typer medicin er udviklet på baggrund af dyre- eller plantearter fra regnskoven. En blomst fra Madagaskars skove har således vist sig, at kunne kurere flere former for cancer (5). En slyngplante fra Afrika kan gemme på kuren imod HIV/AIDS (4). Men som flere og flere arter forsvinder, forsvinder også muligheden for at udvikle ny medicin, mellem fingrene på os.

Der arbejdes på at oprette genbanker, som gemmer frø, æg og sæd til fremtidig brug. Genbankerne kan bruges til at holde bestande af landbrugs dyr og afgrøder sunde, men det er ikke den bedste løsning. Genbanker kan forhindre at vi mister kendte gener, men de stopper ikke tabet af de vigtige gen ressourcer vi endnu ikke kender.

Baseret på Rainforest Action Networks Species Extinction –
Rainforest Fact-sheet

af Ditte Dahl Lisbjerg

Kilder

1 Global Biodiversity Assessment.
UNEP. Cambridge University Press, 1995.

2 Wilson, Edward O. The
Diversity of Life. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

3
Global Biodiversity Strategy. WRI, IUCN, United Nations Environmental Programme,
1992.

4 Bryant, Dirk, Daniel Nielsen, and Laura Tangley. The Last
Frontier Forests. World Resources Institute, 1997.

5 Techniques to
Maintain Biological Diversity. U.S. Congress, Office of Technology. U.S.
Government Printing Office, 1986.