Foto: Afrika Expeditionary Force/Creative Commons

Chimpanser i retsag

På vejne af 4 chimpanser i staten New York går gruppen Nonhuman Rights Project til retten for at aberne skal blive sat fri, så de kan leve resten af deres dage i et reservat under frie forhold.

Foto: Flickr bruger Thomas Escher, Creative Commons

Foto: Thomas Escher, CC

 Det er under den juridiske definition af autonomitet, der ansporer gruppen til at afprøve om princippet: habeas corpus, dvs. retten til ikke at kunne være tilbagehold eller fængslet uden at have været for en dommer, kan anvedes på chimpanser.

Søgsmålet er, i følge Steve Wise fra dyreværnsgruppen, med vilje formuleret så det minder om retssagerne for slavernes frihed i sin tid.  De mener at dokumentere at dyrenes kognitive egenskaber, samt det forhold, at de er istand til at forstå fortid og fremtid, kvalificerer dem til at blive betragtet som selvstændige individer – og at retten bør følge grundlæggende principper, og derfor ikke har noget skele til hvilken art der i den forbindelse er tale om.

Hør interviewet med Steve Wise på BBCs Radio 4

Der er udbred enighed om, at visse arter har så højt udviklede kognitive egenskabet at der er tale om intelligens – omend af en lidt anden karaktér end menneskets. Blandt de intelligente arter tælles som regel: menneskeaberne; Gorilla, urang utang, bonobo og chimpanser, samt de asiatiske og afrikanske elefanter og visse delfinarter.

/DDL