Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om forslag fremsat i Habitat

I en artikel i Habitat #16 foreslår forfatterne, at pighvarrens mindstemål hæves fra de nuværende 30 til 40 cm. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker forslaget op: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/01/nyt-mindstemaal-til-pighvarre

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)