Den 2. Elfenbenskrig?

Elfenbenskrigen er ikke en krig, vi lærer om i historiebøgerne, men den hentyder til perioden omkring 1980’erne, hvor mere end 700.000 elefanter, måske endda helt op imod 1 million elefanter, blev dræbt for at levere elfenben til det internationale marked. I 1989 blev der under International Trade in Endangered Species konventionen (CITES) vedtaget et totalforbud imod handel med elfenben. Forbuddet og en forstærket indsats imod krybskytteri gav bestanden af elefanter mulighed for langsomt at stige, så man i 2004 valgte at nedgradere bestandens rødliste-status fra Truet (EN) til Sårbar (VU).I dag tyder det på, at den anden elfensbenkrig kan være startet. Det er ikke længe siden, at sporhunde i Jomo Kenyatta International Airport (JKIA), Nairobi, opsnappede en diplomatisk sending fyldt med elfenben. Forklædt som diplomatisk forsendelse var over ét ton elfenben på vej til Nigeria, afsendt fra to ikke-eksisterende ambassader i Nairobi.

Man regner med, at fundet repræsenterer resterne af omtrent 58 ulovligt nedlagte elefanter.

Krybskytteri af elefanter er taget til de seneste år, og ifølge Patrick Omondi fra Kenya Wildlife Service følger dette en lempelse af CITES forbuddet mod handel med elfenben i 2007. Her blev det besluttet, at der kunne sælges ud af nationale lagre af elfenben fra elefanter, der var døde af naturlige årsager eller nedlagt af myndighederne.

Fundet i JKIA d. 5. maj 2011 fulgte efter et andet større fund i Bangkok. D. 30. marts 2011 beslaglagde thailandske havnemyndigheder over to ton elfenben, der var udskibet fra havnen i Mombasa. De kenyanske myndigheder optrapper derfor indsatsen og påtænker også at indsætte sporhunde i Mombassa.

Det tyder altså på, at skeptikerne – heriblandt Kenya – fik ret. Det tilladte salg af elfenben synes at afføde en stigene efterspørgsel, og den øgede velstand i de traditionelle aftagerlande i Asien kan meget vel være lunten, der antænder 2. Elfenbenskrig.

Af Ditte Dahl Lisbjerg, DZS
Foto: Claudia Sick

Kilder:
http://www.kws.org/info/news/2011/09_05_2011.html

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1971610,00.html

http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/3296177/Ivory-trade-ban-lifted.html