Event: Dyrevandringer

Dansk Zoologisk Selskab Event: Dyrevandringer

D. 1. november 2018 kl. 17:00-19:30. Dørene åbner 16:30.

På Statens Naturhistoriske Museum / Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø

OBS! I forbindelse med vores event vil der være fri adgang til hele museet fra klokken 16:30. Det er derfor muligt at komme tidligt og se sig lidt omkring. Dørene lukker kl. 17:15, så vi opfordrer alle til at komme i god tid.

Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis for Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer inkl. en gæst og koster 75 kr. for ikke-medlemmer.

Du tilmelder dig via Billetto her >>

Det er muligt at melde sig ind i foreningen (100 kr. for 2018) ved arrangementet og dermed komme gratis ind og tage en gæst med.

Program

17:00   Mingling og snacks

17:15   Velkommen og DZS introduktion

Om migration globalt, Afrika pattedyr og DZS skildpaddeprojekt.

V. Dennis Lisbjerg, DTU Aqua (formand for DZS bestyrelse) og og Elmer Topp-Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (DZS bestyrelse)

17:30   Julie van der Hoop, Aarhus Universitet: North Atlantic right whales

North Atlantic right whales are a critically endangered species, often migrating from Florida, USA, to the Gulf of St. Lawrence, Canada, through some of the most industrialized waters in the world’s oceans. Recent shifts in the species distribution have been detected visually and acoustically. Why, and how has this affected the population’s protection and likelihood of survival?

18:00   Eva Garde, Grønlands Naturinstitut: Hvalros i Nordvandet
Hvalrosser i området omkring Nordvandet i Nordvestgrønland vandrer mellem vinteropholdssteder i Nordgrønland og sommeropholdssteder i Nordøst Canada. Nye studier fra 2017-18 har ud fra data fra satellitmærkede hvalrosser kortlagt deres årlige vandringer og dykkeadfærd i dette højarktiske område. Her fortælles om de nye resultater og gives et bud på hvalrossernes fremtidige muligheder i et område præget af forandringer. Der vises desuden en lille film om, hvordan hvalrosser bliver mærket med satellitsender.

18:30   Pause

18:45   Mikkel Willemoes, Københavns Universitet: Fugle

Her fortælles om nogle af de danske fuglearter, som overvintrer i Afrika syd for Sahara, hvilke habitater de i høj grad benytter, hvordan forholdene i vinterkvarteret har betydning for ynglesuccessen og truslerne mod disse arter.

19:15   Afrunding og debat

Betydningen af fredede områder og spredningsmuligheder (connectivity).

19:30   Slut

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)