Event: Crowd-sourcing af viden om naturen – Citizen Science og Community Based Monitoring

Kom til Dansk Zoologisk Selskabs arrangement om muligheder og udfordringer ved at involvere lokale borgere i forsknings- og naturovervågningsinitiativer.

Arrangementet foregår d. 2. november kl. 18-20:30 i Krudttønden på Østerbro, København.

Arrangementet vil omhandle både Citizen Science (overvågning med et forskningsformål) og Community-Based Monitoring (overvågning med et lokalt forvaltningsformål).

Citizen Science kaldes også borgervidenskab. Det er forskningsprojekter, som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af observationer/data. Borgerne bidrager til videnskaben med deres observationer/data, som bearbejdes af forskere. Således kan forskerne få meget større datamængder til rådighed, end hvis de ikke fik hjælp fra frivillige, interesserede borgere.

Community-Based Monitoring er inddragelse af borgere i indsamling af observationer/data, ofte baseret på lokale behov for viden om naturens ressourcer, som man lever af (dyr, fisk, planter m.m.), eller forvaltning af et naturområde.

Arrangementet vil inkludere oplæg relateret til Citizen Science i Danmark og Community-Based Monitoring i et internationalt perspektiv. Oplæggene vil, ud over en kort præsentation af initiativet og dets formål og aktiviteter, bl.a. fokusere på:

  • Hvordan sikres lokalt engagement og levedygtighed af initiativet?
  • Hvordan anvendes informationerne i forskningsøjemed / forvaltning?

PROGRAM 

Kl. 18

Velkommen v. Dansk Zoologisk Selskab

  • Michael Køie Poulsen, Senior konsulent, NORDECO, om erfaringer med Community Based Monitoring med eksempler fra Filippinerne, Tanzania og Grønland
  • Mia Lindegaard Pedersen, Naturvejleder, Statens Naturhistoriske Museum, om Citizen Science projektet Myrejagten
  • Andreas Kelager, Projektleder, Statens Naturhistoriske Museum, om Citizen Science projektet DNA & Liv
  • Dennis Lisbjerg, Sektionsleder, DTU Aqua & DZS, om monitorering af havskildpadder som Citizen Science projekt blandt turister i Rødehavet

Pause og efterfølgende paneldebat

Slutter ca. 20:30 – Derefter er der tid til at hænge ud og få en snak.

Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis for medlemmer inkl. en gæst og koster 75 kr. for ikke-medlemmer. Det er muligt at melde sig ind i foreningen (100 kr. for 2017 + 18) ved arrangementet og dermed komme gratis ind og tage en gæst med. Køb billetter via Billetto: https://billetto.dk/en/e/citizen-science-og-community-based-monitoring-tickets-220432

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)