Foredrag om menneskets oprindelse

Oprindelsen af det moderne menneske, Homo sapiens og koloniseringen af verden – d. 10. oktober 2011 kl. 19.30
Især tre fagområder bidrager med viden om det moderne menneskes oprindelse og udbredelse på kloden: Den fysiske antropologi (fossiler), arkæologien og genetikken (den molekylære antropologi).
oprindelse

Den fysiske antropologi rekonstruerer udviklingshistorien ved hjælp af ligheder og forskelle i morfologi og adfærd, mens den molekylære antropologi rekonstruerer udviklingshistorien ved hjælp af ligheder og forskelle i arvemassen.

For begge gælder generelt, at stor lighed afspejler nært slægtskab (en fælles forfader af nyere dato); stor forskel afspejler fjernt slægtskab (en fælles forfader i en fjern fortid).

Den genetiske variation mellem forskellige arter kan anvendes til at analysere disse arters slægt-skabsforhold og rekonstruere deres udviklingshistorie (f.eks. slægtskabet mellem mennesket og de store menneskeaber).

Den genetiske variation mellem forskellige populationer inden for samme art kan anvendes til at analysere disse populationers slægtskabsforhold og rekonstruere artens udviklingshistorie (f.eks. udviklingen af Homo sapiens).

Foredrag: Oprindelsen af det moderne menneske, Homo sapiens og koloniseringen af verden
v. Peter K.A. Jensen forfatter til flere bøger om emnet

Foredraget foregår i Videnskabernes Selskab, HC Andersens Boulevard 35, Kbh. K
>> Tilmelding via linker her