Habitat #13

I dette nummer af HABITAT går vi tæt på begrebet rewilding.
Historier om vilde elefanter i Danmark har trukket overskrifter i medierne, da det er både overraskende og nyt på samme tid. Bag overskrifterne, der uden
tvivl har udløst både latter og løftede øjenbryn, ligger en seriøs pointe; at store dyr ikke bare kan bidrage til at vedligeholde, men også genoprette
naturen. I bestræbelserne på at indhente noget af den tabte biodiversitet, kan netop rewilding være en overraskende og måske den mest naturlige løsning.
I dette nummer af habitat kommer vi omkring vilde heste på Langeland og deres effekt på naturen, vi hører om de meget omtalte danske ulve og kigger
på hvordan den største danske planteæder, kronhjorten, bidrager til opretholdelse af den danske biodiversitet.

Download PDF  udgaven her