Habitat #19

I dette nummer af Habitat sætter vi fokus på den stigende anvendelse af økosystemtjeneste-konceptet i forskning og forvaltning. Du kan læse om, hvad begrebet betyder, og hvordan dette natursyn kan bidrage til naturbevarelsen – samt eventuelle uheldige konsekvenser det kan have for naturforvaltningen. Læs også om den globale vidensplatform IPBES, om tandhvaler og miljøfremmede stoffer, om DNAmark – en ny, national DNA-referencedatabase, og læs nyt fra Dansk Zoologisk Selskab og Citizen Science Netværket.

God læselyst!

Du kan læse i browseren herunder eller downloade magasinet her.