Habitat #24

I dette nummer af Habitat kan du læse om næbhvaler, natursyn, Grønlands biodiversitetsstrategi, genoprettelse af levesteder i havet, citizen science og GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Næbhvalerne er omgærdet med stor mystik, fordi vi ved så lidt om dem, og fordi der til stadighed dukker nye arter op. Du kan læse om deres spændende biologi og om fund af næbhvaler i Danmark. I den næste artikel debatteres naturens værdi og et fremherskende syn på naturen som en luksusting – noget, man tager for givet og først tager sig af, når alle andre behov er opfyldt. Man holder naturen op imod økonomi, og naturen bliver taber. I sommeren 2021 vedtog Grønlands regering landets første biodiversitetsstrategi. Strategien skal være med til at sikre balance mellem udnyttelse og beskyttelse af naturens ressourcer. I den følgende artikel skitseres de gavnlige effekter, som kan opnås ved at genoprette levesteder i havet. Forskere fra DTU Aqua har genoprettet stenrev i Sønderborg Bugt og efterfølgende undersøgt, hvordan revene påvirker fiskenes forekomst. Konferencen ‘Engaging Citizen Science’ finder sted på Aarhus Universitet den 25.-26. april 2022. Formålet er at skabe muligheder for vidensdeling blandt citizen science-interessenter omkring praktiske erfaringer, forskningsresultater, idéer og nytænkning. Til slut fortælles om GBIF – Global Biodiversity Information Facility, som er blevet 20 år.

God læselyst!

Habitat #24

Download magasinet som pdf her

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)