Habitat #25

I dette nummer af Habitat kan du læse om læderskildpadden, biodiversitetskrisen, Biodiversitets Hotspots, status på de store kattedyr samt kunstige rev-elementer af beton.

Læderskildpadden er en sjælden gang imellem fundet i danske farvande. Den har nogle særlige tilpasninger i kroppen, som gør den i stand til at klare sig i koldere egne, og et effektivt hjerte, hvis strukturer også beskrives.

Den globale biodiversitet er truet af overudnyttelse og ødelæggelse af naturlige levesteder. Arter er gennem de seneste århundreder forsvundet med så stor hast, at man taler om den 6. masseuddøen, hvor arter forsvinder 100-1000 gange hurtigere end “normalt”.

I takt med ødelæggelsen af naturlige levesteder er behovet for at beskytte naturen vokset. Konceptet ’Biodiversitets Hotspot’ blev udviklet, og man opsatte en række kriterier med henblik på at udpege de mest artsrige og truede naturområder i verden.

Temperaturen stiger tre gange så hurtigt i Arktis som i resten af verden, og klimaændringerne påvirker de arktiske økosystemer og den kuldetilpassede biodiversitet. Arktisk Råd har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på biodiversitet.

Biodiversitetskrisen skal forstås og italesættes og kommunikeres ud til alle, før vi som samfund for alvor er klar til at gøre noget ved den. Det danske IPBES-kontor har udgivet en serie hæfter, som sætter fokus på biodiversitetskrisen.

De store kattedyr har en vigtig rolle i økosystemerne, og vi kigger nærmere på, hvad deres status er som truede arter.

Stenrev er vigtige habitater for fisk og andre dyr, men mange steder er stenrevene ødelagt ved stenfiskeri. Kunstige rev-elementer af beton kan efterligne naturlige levesteder og således have potentiale til at gavne det marine miljø.

God læselyst!

Habitat #25

Download magasinet som pdf her