Habitat #26

Dette nummer har havet som tema, og en del af artiklerne har afsæt i Det 21. Danske Havforskermøde, som fandt sted i august 2022. Aalborg Universitet stod for mødet, og organisationskomiteen repræsenteret ved professor Niels Madsen, Institut for Kemi og Biovidenskab, opfordrede oplægsholdere og deltagere til at skrive til Habitat om deres forskning og nyeste viden. Også andre forfattere har bidraget til dette nummer.

I dette nummer kommer vi vidt omkring i havet. Først fortælles om indsamling af havpattedyr, om marsvinet Freja og om delfinsafari. Så stiller vi skarpt på havets biodiversitet, på tilstanden for den danske havnatur, på status for beskyttelse af klodens marine områder, og vi hører om, hvem der arbejder på at forstå, bevare og forvalte havet omkring Danmark. Vi får en status for Fiskeatlasset, et indblik i fisks stimeadfærd og en beretning om SharkLab Malta. Ålegræs og muslingerev er vigtige for kystnære økosystemer, og vi får også viden om kunstige smoltrev.

Dyk ned i artiklerne og bliv klogere på mange forskellige aspekter af livet i havet.

God læselyst!

Download magasinet som pdf her

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)

En tanke om “Habitat #26

Der er lukket for kommentarer.