Skriv artikel til Habitat

LAD OS FÅ DIN HISTORIE MED!
Har DU en god historie om natur, dyreliv, biodiversitet og/eller naturbevarelse, så hører redaktionen på HABITAT meget gerne fra dig. Vi har deadlines for indsendelse af artikler hvert år 1. april og 1. oktober.

Habitat udkommer to gange om året: sommer og vinter.

Artikler, indlæg og billeder sendes til: red@dzs.dk

KOM GODT I GANG MED ARTIKLEN
Generelle retningslinier, for hvad en artikel til HABITAT skal indeholde, kan downloades her: Retningslinier for artikler til HABITAT eller læses herunder:

1) Længde

Max 1500 ord. Artiklerne skal kunne være på max 5 sider med billeder.

2) Formatering/layout

Send artiklen som Word-fil. Brug ikke tid på layout, dvs skrifttype og skriftstørrelse og øvrig opsætning, da artiklen og billeder alligevel skal sættes op i et nyt program.

3) Indhold

a) Titel:

Artiklen skal have en sigende/fængende titel

b) Forfatternavn(e), uddannelse/titel og organisation(er)

Vi lægger vægt på at vise, at artiklerne er skrevet af fagfolk, så angiv gerne uddannelse/titel og organisation (eksempel: Lotte Endsleff, biolog, programsekretær, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet; eller i kort form: Lotte Endsleff, biolog, Københavns Universitet).

c) Teaser:

For at læseren hurtigt får en idé om, hvad artiklen handler om, så er det en god idé at starte artiklen med en underrubrik/teaser. Underrubrikken skal virke som en teaser, så læseren får lyst til at læse hele artiklen. Den skal ikke være mere end 3-4 linier.

d) Overskrifter:

Teksten skal løbende have nogle sigende overskrifter, så artiklen ikke bliver én lang smøre. Det gør artiklen lettere at læse og mere overskuelig for læseren. Samtidig bliver teksten også mere struktureret, når man har nogle overskrifter, der danner rammen om indholdet. Hav dog helst kun 1 niveau af overskrifter og max 2, da det hurtigt bliver uoverskueligt. Dvs. ikke under-under overskrifter.

e) Citater:

I løbet af artiklen skal der være nogle sigende uddrag fra din tekst. Udvælg 3-4 citater i din tekst, som du synes er vigtige for emnet. Hvert citat må max være 2 sætninger fra din tekst, og helst ikke for lange. Det er ok, hvis 2 sætninger ikke kommer lige efter hinanden i teksten, selvom de selvfølgelig skal give mening sammen. Hvis der er en eller flere sætninger fra teksten, der udelades i citatet, noteres det i citatet med […].

Lav et afsnit til sidst i artiklen, der hedder ”Citater”, hvor de 3-4 uddrag skrives ordret jævnfør teksten.

f) Referencer/links/faktaboks:

Sidst i artiklen bør være et afsnit med referencer, der er brugt i teksten. Hvis der ikke er brugt referencer udlades dette. Skriv meget gerne relevante links til hjemmesider, der uddyber artiklens emne. Inkluder gerne en eller to faktabokse med links og/eller uddybende fakta, som er relevant for artiklen.

g) Korrektur:

Når du sender artiklen skal den være helt færdig og så fejlfri som muligt. Gennemgå den derfor grundigt for stavefejl osv., før du sender den til redaktionen. Redaktionen læser herefter korrektur på din artikel, og vores grafiker sætter den op. Derefter får du din opsatte artikel at se, så du kan godkende den, inden den bliver udgivet. Har du mindre rettelser/kommentarer til den opsatte artikel, så indføj dem i pdf-filen og returner hurtigst muligt til vores grafiker.

Vær opmærksom på, at større rettelser og ændringer af hele afsnit samt billeder ikke er muligt, når først grafikeren har sat artiklen op – derfor er det så vigtigt, at den artikel og de illustrationer, du indsender, er helt færdiggjort fra din hånd. Vi i Habitat-redaktionen arbejder alle frivilligt og ulønnet (som alle i DZS), så der er grænser for, hvor meget tid vi kan bruge på den enkelte artikel.

4) Billeder/illustrationer

Billederne skal være i JPEG format (eller TIFF) og i højest mulige kvalitet (opløsning). Send ca. 5-7 af de bedste billeder, der samtidig passer til teksten. Hvis nogle af billederne passer til konkrete afsnit i teksten, så noter det gerne i teksten (i parentes med filens navn). Vedhæft billederne i mailen, separat fra teksten (billederne skal ikke være sat ind i fx en word-fil).

Send dem bare i flere mails, hvis de ikke kan være i én mail.

Hvis du ikke selv har billeder, er du naturligvis velkommen til at bruge andre billeder, såfremt du har fået tilladelse til det. Vær opmærksom på at billeder hentet fra nettet ofte har copyright på dem, og det er vigtigt, at vi ikke overtræder nogen rettigheder.

Tilladelse til at bruge billeder fra nettet kan dog nogle gange skaffes ved at skrive til webstedet/fotografen, og nogle websider har billeder, der gerne må bruges i ikke-kommercielle sammenhænge. I disse tilfælde, så husk at notér fotografens/webstedets navn (semere ved ”Billedtekster”).

5) Billedtekster

Sidst i din artikel skal være et afsnit med ”Billedtekster”, hvor du skriver en kort og sigende tekst, der skal stå ved hvert billede. Noter tydeligt, hvilken tekst, der hører til hvilket billede. Dette gøres lettest ved at give hvert billede et nummer/navn og så give billedteksten samme nummer/navn som billedfilen har.

VIGTIGT: Hvis du ikke selv har taget billeder, så skriv også fotografens navn og/eller websiden, såfremt du har fået tilladelse til at bruge billedet fra denne.