Redaktion

HABITAT udgives af Dansk Zoologisk Selskab to gange om året – i juni og december.
ISSN nummer: 1904-4585

HABITAT-redaktionen

Lotte Endsleff

Lotte Endsleff
Biolog, ansvarshavende redaktør

Ditte_red
Ditte Dahl Lisbjerg
Biolog

Maria Juliane Friedrichsen
Korrekturlæser

Trine-Sejthen_red
Trine Sejthen
Grafisk designer, layout

Hele DZS bestyrelsen bidrager med input til Habitat: ideer til temaer, emner, forfattere, artikler osv.

Alle er velkomne til at skrive en historie – det er du også. Fristen for artikler er 1. april og 1. oktober. Kontakt os gerne med dine ideer – eller foreslå en skribent du kender.

Redaktionen kan kontaktes på red@dzs.dk