klovnfisk Amphiprion ocellaris påvirkes af lysforurening

Hvad har klovnfisk og havskildpadder til fælles?

Kunstigt lys påvirker dyrene i havet. Mere end man umiddelbart kunne tro.

Hvad har klovnfisk og havskildpadder til fælles? Tjah, de lever selvfølgelig begge i havet. Men derudover kan det være svært at se lighederne. Men én ting man netop har opdaget: de bliver begge påvirket af kunstigt lys i kystområderne, i en sådan grad, at man kan tale om lysforurening.

Det har længe været kendt at havskildpadder ikke vil gå på land og lægge deres æg i sandet på strande med meget kunstig lys. Det er derfor et problem når hotelbyggerier, promenader m.m. skyder op langs kysterne i områder hvor skildpadderne yngler. Det er nyt, at det kunstige lys også kan hindre nye generationer af fisk. Men lyset påvirker æggene hos klovnfisk (Amphiprion ocellaris) så meget, at det hindre dem i at klække. Det er uklart hvad det skyldes, men resultatet af en række forsøg var meget klart. Forfatterne spekulerer på, at klækning helst skal foregå i ly af mørket for at undgå prædatorer, men at det kunstige lys derfor betyder, at æggene aldrig modtager signal til klækning.
Effekten er selvfølgelig lokal, men efterhånden som vi bygger mere langs kysterne, vil livet langs kysterne i større områder blive påvirket. Desuden har LED en anden ulempe, idet de udsender relativt meget blåt lys. Og det blå lys er netop de bølgelængder som dæmpes mindst i vand og derfor trænger dybest ned.
Der er ikke mange studier af hvorledes kunstigt lys påvirker livet i havet, så der vil sikkert i fremtiden blive fundet endnu flere effekter, som vi heller ikke umiddelbart havde forestillet os. På landjorden har det imidlertid været kendt længe. På hjemmesiden https://lysforurening.dk/fauna/ er en række eksempler på hvorledes lys påvirker insekter, pattedyr, fugle m.m. Der er også eksempler på påvirkning af planter.
Der er derfor al god grund til at vi ikke har mere lys end højest nødvendigt. Det koster energi at have tændt, og påvirker naturens fine balance, da lys og mørke styrer en del af livsprocesserne. Hvis du selv har en have, kan du også overveje, om du har for meget lys tændt. Se fx https://vildehaver.dk/lys-og-natsommerfugle/

Kilde/mere læsning
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsbl.2019.0272 (den videnskabelige artikel er bag en betalingsmur)
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/07/these-fish-eggs-not-hatching-problem-light-pollution/ (om artiklen)

The following two tabs change content below.
Havbiolog. Skriver gerne om emner vedrørende havet og/eller økosystemtjenester. Har passion for snorkling og skriver også på www.snorkling.dk og www.RedSeaSnorkeling.com

Nyeste indlæg af Dennis Lisbjerg (se alle)