Foto: Vera Buhl, CC v3.0

Jordhumle bliver til Dræberhumle

En af vore egne, milde humlebiarter: Jordhumle, Bumbus terrestis, blev i 1998 med gode intentioner introduceret til Chile for at hjælpe med bestøvningen af frugt og grønt i gartnerier – da den naturlige bestand af bier var for nedadgående.

Foto: Vera Buhl, CC v3.0

Jordhumle bliver til dræberhumle i Sydamerika

Det skulle dog vise sig, at jordhumlen hurtigt fand vej ud i den fri natur, og ikke havde problemer med at etablere sig dér. Fakstisk spredte arten sig med forrygende hast, og er, i følge Paul Schmid-Hempel Professort Emeritus fra Eidgenössische Techbische Hochschule i Zürich “Et af de mest opsigtsvækkende eksempler på hvordan en exotisk art invaderer et helt kontinent”.

Schmid-Hempel og hans kolleger kunne konstatere at Jordhumlen spredte sig med 200 Km om året langs Andesbjergene. Som følge af en medfølgende protozoisk parasit, Chrithidia bombi,truer jordhumlen nu bl.a. med at udslette den smukke, hjemmehørende humlebi art, Bombus dahlbomii – men de videre økologiske konsekvenser er endnu ikke kendte.

Foto: Pato Novoa, Flickr, CC 2.0

/DDL