Når man ser det hele lidt fra oven

Anmeldelse af filmen HOME, af Ditte Dahl Lisbjerg
Nogle gange hjælper det gevaldigt på forståelsen af et problem, at se sagen i et andet perspektiv.
Det synes at være blevet franskmanden Yann Arthus-Bertrands metier, at give verden mulighed for at se det fra oven.Senest har franskmanden skabt filmen HOME, som sætter livet på Jorden i et usædvanligt perspektiv. Selvom filmen på set og vis ikke bidrager med noget som man ikke allerede har set andetsteds, så opleves det alligevel anerledes, når det ses – sådan lidt ovenfra.
Som det gælder dagliglivets små problemer, gælder det også verdens store problemer.
Problemer forståes nu engang bedst, når man ikke selv er midt i det hele.

Derfor er det at man med Arthus-Bertrands perspektiv, for alvor opdager hvad det er for en række af åbne sår vi har tilføjet vores hjem, Jorden.

Man får øjnene op for at Klimaforandringen er bare én enkelt af de meget store udfordringer, som den globaliserede verden står over for.
Underlæggende for næsten alle problemer, er det faktum at Jordens befolkningstæthed stadig vokser. På samme tid ønsker mange lande at opnå en vestlig livsstil som er yderst belastende for naturens ressourcer. For eksempel voksede Kinas befolkning med 15% mellem 1990 og 2005, mens deres energiforbrug fordobledes.Der drives ikke bare rovdrift på energiressourcer, også mangel på ferskvand bliver med stor sandsynlighed et udbredt problem inden for overskuelig fremtid. Kæmpemæssige skovområder ryddes, og mange arter går tabt, for blandt andet at tilfredsstille det umættelige marked for prisbilligt oksekød. Det forekommer hovedløst, at man ikke tager netop afskovning op som et centralt emne, når man ønsker at reducere udledning af CO2. Netop disse på alle måder ubæredygtige aktiviteter bidrager med op imod 25% af den samlede udledning!Yann Arthus-Bertrand giver med filmen HOME et tankevækkende, og samtidigt fængslende smukt overblik over de mange forskellige måder hvorpå vi er afhængige af de ressourcer som findes på Jorden.

Det lyder måske deprimerende, og som noget du allerede har set. Men prøv alligevel at se det – fra en ny vinkel.

yann-arthus-bertrand-home-movie-poster

Link til siden hvor filmen kan ses (også i HD).

Fotogra: Yann Arthus-Bertrand