Ny alliance for Sargassohavet

For første gang træder en gruppe nationer sammen i en frivillig alliance for at beskytte et internationalt farvand af særlig interesses for marin biodiversitet. Det er USA, England, Monaco, Azoerne og Bermuda,  der i en afale underskrevet i Bermudas hovedstad, Hamilton, vil søge at bruge allerede gældende love til at sikre området mod forurening, fiskeri og ukontrolleret udnyttelse af naturressourcer som f.eks sargassotang til biobrændsel eller gødning.

Sargassohavet er særligt, da der her findes store områder med flydende sargassotang, en habitat som er hjemsted og føde- og gydeområde for ikke bare endemiske arter, men også truede og komercielt vigtige arter.

Mest er området nok kendt for at være dér hvor larverne af både den europæiske ål og den amerikanske ål klækkes.

Netop i disse dage er det danske forskningsfartøj, Dana, på vej med danske videnskabsfolk for at udføre en række undersøgelser i området. På det knap to måneder lange togt håber forskerne at finde gydemodne fuldvoksne ål, og de helt små nyudklæggede ålelarver. Larverne foretager en ufattelig lang rejse til europæiske farvande, og målet er blandt andet at finde larver på vej tilbage, og få undersøgt vandet for at finde ud af hvad de lever af på rejsen.

Wikimedia Commons
Sargassotang