Online event: Zoologiske havers rolle i naturbevarelse – fortid, nutid og fremtid

Dansk Zoologisk Selskab afholder aften online-møde torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19-20:30.

Med udgangspunkt i 37 års virke i København ZOO fortæller Bengt Holst i dette foredrag om de zoologiske havers forandring, deres rolle i naturbevarelse og ikke mindst om de resultater, de har opnået indtil nu. Og så selvfølgelig også om, hvad deres rolle i fremtiden vil være. Zoologiske haver har ændret sig meget i tidens løb. Fra at være menagerier, hvor det bare gjaldt om at vise flest mulige mærkelige dyr, har de ændret sig til at være centre for bevarelse af truede dyrearter. Det gælder dog kun for de zoologiske haver, der bygger deres drift på videnskabeligt grundlag og tager deres ansvar for bevarelse af den truede natur alvorligt. Med det stigende pres på naturen bliver de zoologiske havers rolle endnu vigtigere, og internationalt trækker man nu i stigende grad på havernes ekspertise for at redde den truede natur.

Efter oplægget vil der blive mulighed for spørgsmål og blive lagt op til diskussion.

Eventet er afholdt. Medlemmer kan se foredraget her.