Sæt ulven til at vogte naturen

Store rovdyr spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af balancen i økosystemer. Top-prædatorernes betydning blev tydelig da den australske biolog, Mike Letnic, kiggede nærmere på effekterne af det meget omtalte dingo-hegn, der skal holde de vilde hunde væk fra farmernes kvæg. Når dingoen ikke findes som rovdyr i økosystemet inden for hegnet, bliver bestanden af kænguruer ikke reguleret og de hoppende marsupiater ender med at overgræsse området med erosion og nedslidning af habitaten til følge i en trofisk kaskadereaktion.

Screenshot_2014-02-25-19-10-39~2~2

Emnet blev taget op i Habitat #2 hvor du kunne læse om hvordan reintroduktionen af ulve i Yellowstone nationalparken i USA og deres betydning for antallet af sangfugle i området. En for øjet usynlig sammenhæng, der blev afsløret af at der ikke længere kom nye træer til inde i nationalparken.

Andre eksempler på hvordan apexprædatorer regulerer et økosystem tæller for f.eks. havodderen ud for Californiens kyst, her betyder havodderens tilbagegang at søpindsvin kan sprede sig, og de store tangskove begynder at forsvinde.

I det lys er det værd at tænker over, at mere end 75% af de store rovdyr er truet af udryddelse.

http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/09/carnivore-cleansing-damaging-ecosystems

http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/10/rapid-loss-of-top-predators-a-major-environmental-threat?CMP=twt_fd