Skriv til Habitat #19

Nu skal der skrives indlæg til næste nummer af Habitat, og vi håber, at du har lyst til at bidrage med en artikel eller notits, eller kender nogen der vil.

Habitat #19 – Fokus på økosystemtjenester – på godt og ondt
Vi ønsker i næste nummer af Habitat at sætte fokus på den stigende anvendelse af økosystemtjeneste-konceptet i forskning såvel som i forvaltning. Vi vil således gerne dække hvad begrebet betyder, og hvordan dette natursyn kan bidrage til naturbevarelsen – samt eventuelle uheldige konsekvenser det kan have for naturforvaltningen.

Der er gennem de senere år opnået større erkendelse af, at vi mennesker ikke blot påvirker naturen og klimaet, men faktisk er direkte afhængige af naturens processer. Det er blevet italesat som en række goder og tjenester, som økosystemerne “leverer” til os. Disse tjenester kan fx være at få kød og fisk til føde eller træ til møbler og papirfremstilling. Men ud over disse konkrete forsyninger består det også af bestøvning af vores frugttræer, tilbageholdelse af næringsstoffer i jorden, vand til vanding af marker, osv.

Økosystemtjenesterne anses som gratis goder, men har en stor værdi for vores samfund. Det oplever vi specielt, når vi ikke har adgang til dem, eller skal bruge ressourcer på teknologiske løsninger eller nye alternativer. Vores påvirkning af naturen har altså en omkostning, hvis naturen ikke kan levere tjenesterne i samme omfang som tidligere. På denne baggrund er man både i Danmark og globalt i stigende grad begyndt at undersøge, hvordan man kan sætte en økonomisk pris på tjenesterne. Denne “markedsliggørelse” af naturen kan bidrage til at skabe forståelse for, hvor værdifuldt det er at bevare god biodiversitet og funktionelle økosystemer, men kan også bidrage til et nyt natursyn, hvor naturen kun har en eksistensberettigelse, hvis vi kan se en her-og-nu værdi.

Du er velkommen til at skrive et indlæg til næste nummer, eller give besked videre til én du kender, som ved noget om emnet. Du må også meget gerne komme med forslag til personer, som du mener vi kan prøve at kontakte, med viden på området.

Artikler om andre emner er også altid velkomne.

Retningslinjer for artikelskrivning finder du her,
og tidligere numre kan du læse her.

Deadline for indsendelse af indlæg og illustrationer til Habitat #19 er d. 15. april – sendes til: red@dzs.dk

Hvis du vil skrive et indlæg, må du meget gerne give os et praj om det så snart som muligt, inkl. indlæggets ”arbejdstitel” samt navn og email-adresse på eventuelle medforfattere.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen via red@dzs.dk.

Mange hilsner fra
Habitat-redaktionen