Skriv til Habitat #28

Nu skal der skrives indlæg til næste nummer af Habitat!

Temaet er denne gang BYNATUR – de levende væsner og vækster i byen, biodiversitet, planlagt og ikke planlagt natur, byens naturområder, søer og vandløb, havne, parker og kirkegårde, natur i vores gaderum, klimatilpasning, mikroklima, bynaturens nytteværdi og meget mere.

Som vanligt er der også plads til andre emner. Har du en god historie om natur, dyreliv, biodiversitet og/eller naturbevarelse, så hører Habitat-redaktionen meget gerne fra dig.

Skriv et indlæg, en artikel, notits eller nyhed og send din tekst og illustrationer til redaktionen på red@dzs.dk senest d. 1. oktober 2023.

Retningslinjer for artikelskrivning finder du her.
Tidligere numre kan du læse her.

Hvis du vil skrive et indlæg, må du meget gerne give os et praj om det så snart som muligt, inkl. indlæggets ”arbejdstitel” og info om evt. medforfattere.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen på red@dzs.dk.

Mange vilde hilsner fra Habitat-redaktionen

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)