Statusrapport over dansk biodiversitet

Erfaringerne og resultaterne fra Allearter.dk (DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility, Statens Naturhistoriske Museum) er nu skrevet sammen i en rapport, der giver et samlet overordnet billede af den danske mangfoldighed af arter.

Over 24.000 af de indtil videre ca. 35.000 arter er dyr – fordelt på ca. 90 artsgrupper. Disse grupper spænder fra små, ret ukendte grupper som armfødder, søtænder og pølseorme med blot én eller nogle få arter – til de artsrige insektordener tovinger og årevinger med hver over 4.500 arter.

Læs mere og hent rapporten (372 sider, 17 Mb) her: Skipper, L. 2017. Allearter.dk – Statusrapport 2016

The following two tabs change content below.

Lotte Endsleff

Biolog, cand.scient.

Nyeste indlæg af Lotte Endsleff (se alle)