Sumpbæst er første nye carnivor i 24 år

Som den kvikke observatør vil notere sig, er der ganske rigtig tale om en slægtning til manguster og hyæner.
Den nye art, Salanoria durrelli, er genetisk meget tæt beslægtet med den eneste anden art i slægten, Salanoia concolor. 
Hvorfor man også i forbindelse med de første observationer af arten i 2004, antog at S. durrelli var en S. concolorSlægten hører til familien: Eupleridae – Madagascars endemiske carnivorer.     
De to arter adskiller sig dog morfologisk, da sumpbæstet, som vi vælger at kalde den her,
ud over forskelle i kranie og tandsæt, har bredere poter og udviser tilpasninger til livet i sumpen.
 © Durrell Wildlife Conservation Trust.                                     © Durrell Wildlife Conservation Trust.  

Det nye dyr stryger lige fra ukendtheden, ind på den røde liste, da dyret meget vel kan være blandt de mest truede i verden. 
Sumpbæstets hjemsted, Madagascars største sø og marskland, Lac Alaotra, er truet af aflejringer af sediment fra omgivende afskovede områder, indtrængende landbrug, afbrænding og pesticider. 

 © Durrell Wildlife Conservation Trust.