Tilbage fra de uddøde

Af Ida Hansen
Det er 150 år siden, at kæmpeskildpadden Chelonoidis elephantopus sidst er blevet set på Galapagosøerne.
Man mente, at arten uddøde ikke længe efter Charles Darwins besøg på øerne. Men nu ser det ud til, at
den er dukket op igen.
I januar 2012 publicerede et forskerhold fra Yale University genetiske beviser for, at arten sandsynligvis har overlevet. Allerede i 2008 blev forskerne mistænksomme, da de observerede flere skildpadder af arten Chelonoidis becki, en nær slægtning til den formodet uddøde skildpaddeart, havde en anden skjoldform end det normale kuppelformede skjold. 
Flere af skildpadderne havde et mere saddelformet skjold, hvilket netop er karakteristisk for C. elephantopus.
Genetiske undersøgelser har nu bevist, at der er sket en hybridisering mellem disse to arter. Forskerne lavede genetiske analyser på 1.669 individer. Af disse havde 84 individer C. elephantopus som den ene forælder. 
Beregninger viser, at den observerede genetiske variation i de 84 hybrider burde stamme fra en population med 38 ”ægte” individer af C. elephantopus. Endnu en overraskelse viste sig, da forskerne kunne vise, at denne hybridisering er sket for nylig. 30 af de 84 hybrider er nemlig mindre end 15 år gamle.
Da kæmpeskildpadderne har en levetid på over 100 år, er denne opdagelse et indirekte bevis på, at C. elephantopus stadig eksisterer – eller gjorde det til indtil for blot 15 år siden.
Det kan virke utroligt, at der kan ske en hybridisering mellem C. elephantopus og C. becki, som levede på forskellige øer (hhv. Floreana og Isabela) mere end 300 km fra hinanden, især da C. elephantopus var endemisk for øen Floreana. Men forskernes forklaring er, at det ikke var ualmindeligt for sømænd og pirater i 1800-tallet at transportere dyr og planter mellem forskellige destinationer.
Således vender arten måske tilbage fra de uddøde
Hybriden af de to arter, der afslører at den formodedt uddøde art måske alligevel eksisterer
Her hybriden der afslører at den uddøde art 
måske ikke er helt uddød alligeveji