Verdens beskyttede områder i klemme

Ødelæggelsen af tropiske skove, er i følge et tidligere studie offentliggjort i Nature, den største parameter imod terrestrisk biodiversitet. Hvis store tropiske økosystemer skal overleve i fremtiden vil  det afhænge af beskyttede områder.

Da store beskyttede områder er mere stabile, og modstandsdygtige i forhold til aktiviteter uden for, er det også i den type områder at der vil være størst chance for at opretholde biodiversitet og levedygtige økosystemer med apex prædatorer og store arter over tid.  Undersøgelsen viser dog, at dette kræver effektivt håndhævening on-the-ground. Noget der ikke altid er tilfældet, selvom et områder er udlagt som beskyttet.

Hanløve fra Masai Mara, Kenya. Foto: D. Lisbjerg, dzs.dk
Hanløve fra Masai Mara, Kenya. Foto: D. Lisbjerg, dzs.dk

Næsten lige så vigtigt som aktiviteterne inde i de beskyttede områder, er habitatforstyrrende aktiviteter som jagt, illegal hugst og andre udnyttelser af skovressourcer,  i de tilstødende områder. Studiet finder, at aktivteterne uden for det beskyttede område, er en god indikator for hvilke aktiviteter man kan finde inde i det beskyttede område.

Det fremherskende scenarie er, som det blev nævt til Jubilæums forelæsningen, at de beskyttelde områder bliver mindre og mere fragmenterede og ikke vil være i stand til at opretholde levedygtige populationer. Dette vil betyde at naturen i fremtiden vil være afhæning af aktiv forvaltning af bestande, og avlsprogrammer, meget lig det der finder sted i zoologiske haver verden over. Det betyder åbentlyst, at i dette scenarie kan naturbevarelse fremover kan blive en endog meget dyr affære.

Sikring af større områder for fremtidens natur, er en nødvendighed, hvis ikke alle store dyrearter, med tiden skal kræve kostbar detailforvaltning.

 

Nature 489, 290–294 (13 September 2012)
Percentages of reserves that are worsening versus improving for key disturbance-sensitive guilds, contrasted between ‘suffering’ and ‘succeeding’ reserves (which are distinguished by having lower (<−0.25) versus higher (≥−0.25) values for the reserve-health index, respectively).

Kilde: Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas, Nature 489, 290–294 (13 September 2012)

The following two tabs change content below.
Adfærdsbiolog med passion for vilde dyr og steder. Har arbejdet for FN, NGOer og privat sektor med ophold i Kenya, Uganda og Tanzania. Skriver om elefanter, aber og dyrs bevidsthed - samt korte, skæve nyheder om dyr og natur i verden.