Vil evolutionen redde elefanterne?

Evolution i realtid er ikke noget nyt. Det kan let observeres hos bakteriekulturer i pertiskåle og andre organismer med kort nok generationstid. På en helt anden skala, tyder noget på, at et meget hårdt selektions tryk kan favorisere en variant af elefanter uden stødtænder.

Den international konvention til kontrol af handlen over landegrænser med vilde dyr og planter ( Conventionen on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, i daglig omtale CITES) indførte i 1990 et forbud mod handel med elfenben. Forbuddet havde rigtig god effekt og markeder i østen med mere, blev lukket ned. I 1999 tillod CITES enkelte udsalg af elfenben, og straks brast effekten af forbuddet. Siden da har elefanterne været jaget vildt i både overført og reel betydning. I titusindvis bliver de slaget for at mætte de illegale markeder med elfenben og fortjenesten går til organiseret kriminalitet, terror netværk, korrupte politikere og ditto embedsmænd.

Et lille håb for artens overlevelse anes, da elefanterne naturligt har en andel af populationen på 2-4% der aldrig udvikler stødtænder. De genrationer af elefanter der overlevede det udbredte krybskytteri i 1970′ er og 1980’erne har således en overrepræsentation af elefanter uden stødtænder. I Gorongosa National Park, Mozambique er andelen af hunelefanter over 25 år uden stødtænder 51% og yngre hunelefanter 32%.

De asiatiske elefanter har ligeledes været udsat for meget stort jagttryk og bland de asiatiske hunelefanter er manglen på stødtænder ligefrem normalen. Så måske er det de afrikanske elefanters sidste strå, at genetikken lader arten miste de værdifulde stødtænder. Naturligvis vil det have indflydelse på elefanternes fourageringsadfærd, men det ser ud som om at de tandløse individer lærer at klare den udfordring. Så måske er der håb – på den konto.

 

Kilder: 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/11/wildlife-watch-news-tuskless-elephants-behavior-change/

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6374729/Elephants-EVOLVING-not-grow-tusks-years-hunted-poachers.html