Dansk Zoologisk Selskab

Dansk Zoologisk Selskab (DZS) har til formål, at støtte bevarelsen af vilde dyr og den natur de lever i. Vi er en forening for dem, der synes, at verden er bedre sted når der også er plads til tigere, elefanter og gorillaer.

Selskabet er for alle der interesserer sig for naturbevarelse i Danmark, såvel som i udlandet. I arbejdet for bevarelsen af truede arter og biodiversitet generelt, vil vi fokusere på de områder hvor der er størst pres på dyrenes levesteder. Derigennem håber vi at kunne bevare en plads i naturen for de vilde dyr, store som små, som gør verden lidt mere interessant at leve i.

Selskabets aktiviteter skabes af medlemmerne. Så har man en god ide eller vil man gerne støtte igangværende aktiviteter er det blot at møde op på et af foreningens møder eller forhøre sig på hjemmesiden eller e-mail.

Som medlem af DZS vil du ud over at støtte Selskabets projekter, modtage et nyhedsbrev med nyt om selskabets arbejde. Du vil også kunne modtage eventuelle ’breaking news’ når de sker, samt rapporter direkte fra felten. Selskabet afholder desuden forskellige arrangementer, hvor du vil kunne møde nogle af de danskere, der arbejder med naturbevarelse og truede dyr.

Se vedtægterne her >>

Hvorfor blive medlem?
Mange melder sig ind for at støtte Selskabet, og på den måde gøre noget for naturen og de vilde dyr – andre vælger at være aktive.

Som medlem har man muligheden for at støtte bevarelsen af truede dyrearter gennem foreningens aktiviteter.
Har man en god ide til et projekt eller har man lyst til at bidrage med historier, debat indlæg, mm. kan det netop lade sig gøre inden for selskabets rammer.

Eksempler på Foreningens aktiviteter
DZS afholder foredragsaftener primært med Selskabets medlemmer, der præsenterer deres erfaringer med dyr og naturbeskyttelse. På Selskabets hjemmeside vil man desuden kunne finde foredrag. Disse henvender sig til skoler, organisationer, firmaer, forskningsinstitutioner, mm.

Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
DZS bistår oprettelsen af et nyt beskyttet område ved Lamu deltaet i Kenya. Formålet er at beskytte sjældne og truede arter, som Hirola antilope og Tana rød colobus abe. Lokal samfund spiller en væsentlig rolle i beskyttelsen og deres inddragelse er derfor et væsentligt element i projektet.

Projekter i regi af Selskabet
Selskabets medlemmer kan gennemføre projekter forankret i Selskabet, blot disse er godkendt af bestyrelse/fagligt udvalg. Medlemmer står selv for fondssøgning, men Selskabets bestyrelse/faglige udvalg kan evt. bidrage med faglig rådgivning, kvalitetssikring af rapporter og resultatbehandling eller med støtteerklæring vedrørende evt. forankring eller samarbejde.

Oplysningsaktiviteter
Selskabets medlemmer opfordres til at fremme Selskabets formål ved at deltage i naturbeskyttelsesdebatten i medierne. Debatindlæg og artikler udsendes internt i Selskabet inden offentliggørelse for at få andre medlemmers input og sikre at disse er i tråd med Selskabets formål.

Udover distributionen af debatindlæg, mm. udgives halvårligt det elektroniske magasin HABITAT, og indimellem udsendes info-mail med aktuelle nyheder og aktiviteter. Støder man således på et emne eller artikler, der er af interesse for Selskabet kan disse formidles via nyhedsbrev (eller hjemmeside).

Nyhedsbrev, info-mail og foredrag under den ordinære general forsamling vil være de fastlagte aktiviteter Selskabet laver for medlemmerne. Evt. kan der afholdes møder oftere med foredrag og debat såfremt der er interesse for det.

Selskabet har en database over foredrag, der relaterer sig til Selskabets formål. Ligger man inde med et spændende foredrag kan dette inkluderes i Selskabet database efter godkendelse af bestyrelsen/fagligt udvalg.

Der er således mange muligheder for at blive aktiv i Selskabet. Kontakt os gerne for at høre nærmere.

Velkommen i godt Selskab!